Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida
  www.tommystexter.se och jag hoppas du får en
  angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

KONTAKT/SYNPUNKTER  HEM   KÅSERIER  OM TOMMY   PERSONLIGT   JAKT/FISKE

 

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

Ballistik - för nybörjaren

Ballistik betyder läran om projektilers rörelse. Som relativt ny skytt och jägare hade jag ibland problem med att få en förståelig träffbild, inte minst på älgbanan. En bra träffbild är dock beroende av en mängd parametrar såsom val av ammunition, avstånd, skjutställning, framförhållning, väder och vind, typ av vapen och sikte samt korrekt skjutteknik (andning och avtryck). Vi kan påverka de flesta av dessa parametrar men projektilens (kulans) prestanda är given vid val av viss ammunition. Tillverkaren specificerar för varje typ av ammunition kulans vikt och ballistiska koefficient samt dess hastighet och anslagsenergi vid olika avstånd. Man får också en tabell till hjälp för inskjutning.

I mitt exempel nedan har jag valt Norma Oryx kaliber .308 Win med 11,7 grams kula. Denna har en utgångshastighet på 796 m/s samt en ballistisk koefficient på 0,288. Oryx använder jag till allt klövvilt från rådjur till vildsvin och älg. Kaliber .308 valdes för den har en kort och lätthanterlig hylsa och därmed skulle fungera utmärkt i en halvautomat. Oryx för att det är en bondad blyspetskula vilket innebär att mantel och blykärna är sammanfogade genom lödning. Främre delen av manteln är tunnare och ger därmed snabb expansion och stor chockverkan. Kulan splittras eller delas inte utan svampar upp och får en hög restvikt vilket minimerar rester av blysplitter i viltköttet.  Vid övningsskytte använder jag Norma’s Jaktmatch kaliber .308 Win som har en halvtrubbig helmantlad 9,7 grams kula med en ballistisk koefficient på 0,438. Dessa kombinationer av kaliber och kulor har fungerat bra i min Browning Bar Light halvautomat. Trots över 1500 avlossade skott har jag aldrig drabbats av eldavbrott och får en acceptabel träffbild vid inskjutning.
Winnerbaeck-2006-005.jpg
Val av kaliber och kula är emellertid en källa till ständiga diskussioner bland jägare. Det gäller att respektera sina jaktkamraters val då det oftast är en psykologisk fråga. Det som känns rätt för en själv stärker också det egna självförtroendet och bidrar därmed till bättre skytte. Man kan naturligtvis inte vid jakt kompensera dåligt skytte med en ”superkula” utan regelbunden träning och tillit till sitt vapen ger bästa resultatet. Till syvende och sist är ju en korrekt träff det viktigaste. I Norma’s sortiment finns ett stort utbud av ammunition med olika prestanda och egenskaper som lär passa de flesta. Oryx och Jaktmatch har som nämnts ovan olika ballistiska egenskaper. Efter övningsskjutning och strax före jakt är det därför nödvändigt att skjuta in vapnet på nytt med aktuell jaktammunition. Ny inskjutning bör också göras varje säsongstart eftersom pipan vid jaktårets slut rengjorts och inoljats (man kan få en avvikande träffbild med inoljad pipa). Att demontera kikarsiktet och olja in fästdetaljerna samtidigt är god vapenvård. Det är också bra att kolla träffbilden ett par gånger under jaktsäsongen för att se så inställningen inte har ändrats.

Den gyllene regeln vid all jakt är att aldrig skjuta mot ett djur som befinner sig längre bort än avståndet vid gjord inskjutning. Om man skjuter in sig på exakt 80 m och försöker träffa prick på 150 m så ligger träffbilden 6 cm under siktlinjen och på 200 m ligger den 17 cm under. Skulle man drista sig att försöka träffa på 300 m så hamnar man mer än 60 cm under! Man kan dock kompensera detta genom att skjuta med s.k. överslag. Det innebär att om man vid inskjutning på 80 m lägger sig 3,5 cm över siktlinjen så träffar man mitt i prick på 150 m. Jag har numera ett överslag på 5 cm vid inskjutning på 80 m och det ger mig en trygg träffbild på avstånd strax över 150 m samtidigt som kulbanans maximala höjd över siktlinjen är acceptabel. Det går också utmärkt att använda ett sådant överslag vid träningsskytte på t ex älgbanan som ju är 80 m. På 80 m avstånd, som är max skjutavstånd vid jakt inom MVF, har Oryx en hastighet på 716 m/s och en anslagsenergi på nära 3000 Joule. En viss variation kan förekomma pga kraftig vind och/eller nederbörd både vad gäller träffbild som kulans hastighet och anslagsenergi. Kulan får t.ex. en avdrift på nära 6 cm vid en sidovind på 10 m/sek på 80 m avstånd. Banskyttar lägger stor vikt vid detta och har flaggor utplacerade på banan för att uppskatta vindens riktning och styrka. I jaktliga sammanhang torde det ha mindre betydelse om inte vindstyrkan är extrem.

Liten ordlista

Siktlinjen är en tänkt linje från hårkorset på kikarsiktet fram till målet. Vid ballistiska beräkningar bör avståndet från centrum i loppet på bössan upp till centrum på kikarsiktet vara så litet som möjligt dvs kikarsiktet skall ha en låg placering för att optimalt resultat skall uppnås. I ovanstående beräkningar har jag utgått från ett avstånd på 45 mm då jag har ett ganska stort kikarsikte. Winnerbaeck-2006-018.jpg

Ballistisk koefficient är projektilens flyktvärde som visar dens (kulans) förmåga att forcera luftmotståndet. Ju högre värde desto snabbare tar sig kulan fram till ett visst givet avstånd. Vid normal jakt bör man dock mer överväga kulans övriga egenskaper beroende på det vilt man jagar.

Ytterballistik är läran om projektilens rörelse från pipans mynning till träff. Kulans ballistiska koefficient, vikt, form, hastighet samt väder och vind är några faktorer som spelar in.

Innerballistik är läran om projektilens väg från patronläge till mynningen. De faktorer som spelar in här är friktion, pipans längd och räffling, temperatur, kulans densitet och utformning och sambandet mellan krutladdning och kulans vikt.

Målballistik är läran om projektilens uppförande efter träff (i jaktsammanhang hur kulan uppför sig i djurkroppen). Här spelar anslagsenergi, typ av kula, kulans hastighet, träffvinkel och typ av träff (ben eller mjukdelar) en stor roll. Ett mycket intressant ämne som också är föremål för diskussion bland jägare.

När det gäller ballistiska beräkningar rekommenderas nybörjare och övriga intresserade att gå in på Norma’s hemsida www.norma.cc där man kan experimentera lite med olika parametrar och jämföra resultaten. Det är både lärorikt och intressant. Jag vill understryka att artikeln främst är avsedd för nybörjare eller till de som inte jagar så ofta. De flesta rutinerade jägare känner sitt vapen och sin ammunitions egenskaper.

Senast uppdaterad 2012-07-02

Senast uppdaterad 2012-07-02

Senast uppdaterad 2012-07-02