Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida
  www.tommystexter.se och jag hoppas du får en
  angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

KONTAKT/SYNPUNKTER  HEM   KÅSERIER  OM TOMMY   PERSONLIGT   JAKT/FISKE

 

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

Som gammal sjöman är det lätt att bli nostalgisk när man bor i Lomma hamn. Inspiration till nedanstående text fick jag vid en "fikapaus" en tidig vårdag då hamnen var full av aktiviteter. Idag bor jag i Malmö vid Pildammarna,

Flickan från Lomma

I Lomma hamn där båt stryka längs kaj

med strama segel och dunkande motor

rorsman en flicka på kajen kunde se

hennes blick tankfullt kölvattnet följa

En längtan till havs förbi blinkande fyr

mot horisont med förliga vindar styra

göra som sjömän gör med tackel och tåg

som gast söka äventyr i främmande hamn

Att därute i stormens vindpinnande famn

få känna på hur livet ombord kan levas

säkert styra båt efter bestick och kompass

efter krabb sjö lägga till vid pollare så trygg

När rorsman vid fyren vänder sig om

en vindil smeker runt med hennes hår

döljer det han längtade att åter få se

hennes blick tankfullt kölvattnet följa

De hoppas båda på möte i annan hamn

kanske en tidig morgon på kajen i Rio

känd för var rorsman och befaren gast

det kan hända flickan där på kajen står…

och hennes blick då tankfullt bogskvalpet följa

Se nedan...

Det kan vara svårt för en genuin landkrabba att förstå delar av texten så här följer en liten ordlista:

Strycka längs kaj… komma nära kajen

Kölvattnet… vattenvirvlar efter båten

Förliga vindar… vindar där man ej behöver kryssa sig fram

Tackel och tåg… rep/linor, taljor och liknande

Bestick… verktyg för beräkning av distans och styrd kurs

Gast… besättningsmedlem men utan specificerat ansvar

Krabb sjö… höga toppiga och brytande vågor

Vindil… vindpust

Rio de Janeiro… sjömansuttryck ”vi ses på kajen i Rio” betyder helt enkelt-- ”vi ses”

Bogskvalp… skvättvatten orsakat av bogen (fören vid vattenlinjen)

Pollare… förtöjningspåle på kajen (eller i båten)

Senast uppdaterad 2015-10-29

Senast uppdaterad 2015-10-29