Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida
  www.tommystexter.se och jag hoppas du får en
  angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

KONTAKT/SYNPUNKTER  HEM   KÅSERIER  OM TOMMY   PERSONLIGT   JAKT/FISKE

 

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

Min härstamning går tillbaka 1,8 milj år f.kr. (fiktiv)

Jag hade under en tid i mitt liv fått för mig att bakom mitt något slätstrukna och vanliga efternamn det skulle finnas ett släktskap med någon framgångsrik Greve eller Baron. Några trevande och tafatta försök att få ordning på ett myller av släktingar mynnade emellertid som regel ut i ingenting. Då konstruerade jag en metod för att på ett raskt och smidigt sätt förflytta mig bak i släktens ursprung och historia. Jag tog helt enkelt hjälp av Darwin's tes "Survivel of the fittest" (de bäst lämpades överlevnad) till vilka jag bevisligen tillhör då jag idag är kapabel att skriva dessa rader. Jag kallar min egenhändiga utformade metod för "antagandeprincipen" där jag med hjälp av modern forskning, kvalificerade gissningar och ren fantasi uppnått anmärkningsvärda resultat.

_05_p1070843_fixad.jpg

Att jag fortfarande är kapabel att gå upprätt tyder på viss släktskap med Homo erectus (1,8 milj år f.Kr.) och att jag kan göra upp eld (visserligen med hjälp av tändstickor men ändå) antar jag tyder på en viss relation med Heidelbergmänniskan (800.000-400.000 år f.Kr.) som var först med den bedriften. Att jag som min tidigare hustru hävdar på något sätt skulle ha släktskap med Neanderthalmänniskan (200.000-125.000 år f.Kr.) är enligt min antagandeprincip helt felaktigt. Då är det mer korrekt att liera mig med Homo sapiens "Den tänkande människan" eller Homo sapiens sapiens "Den särskilt tänkande människan" . De benämns också Cromagnonmänniskan efter fynd av fantastiska grottmålningar i Frankrike som kunde fått självaste Michelangelo avundsjuk.

Cromagnonmänniskan kom till Europa från Afrika 45.000 f.Kr. och sysslade med sina grottmålningar i över 15.000 år. Som avlägsen släkting tilltalar denna människotyp mig mest och är därför troligast. De var dessutom duktiga jägare så jag antar att det är därifrån jag fått mitt intresse för jakt. Att allting tog sådan tid ligger så att säga i släkten så jag är inte förvånad över de långa tidsperspektiven. Neanderthalarna och Homo sapiens sapiens levde samtidigt i över 10.000 år men det är på intet sätt en garanti för gemensam fortplantning. Modern DNA-forskning har nämligen kommit fram till att gemensamma bröstarvingar mellan folkslagen inte var möjligt hur mycket de än försökte (och det gjorde de sannolikt). Detta pga för stor skillnad i arvsmassan vilket de ju inte kunde veta när det begav sig.

dsc_5921.jpg

Min förfader såg ut som folk i allmänhet under denna tid och fram till strax efter vikingatiden då de manliga bärsärkarna så smått började ansa skägget och kvinnorna att raka sina ben. Att rött skägg var vanligt förekommande runt 1100-talet är ett starkt arvsbetonat attribut vilket enligt antagandeprincipen skulle vara ett tecken på att just min anfader under denna period var en Vikingahövding. Jag har visserligen inget formellt äkthetsintyg för detta påstående men har tagit djupt intryck av Frans. G. Bengtssons "Röde Orm" och lutar mig tryggt mot min antagandeprincip som ännu inte fallerat… eller hur? Mellan år 850-1200 e.Kr. och sedan fram till Gustav Wasas kröning år 1523 fajtades småkungar över hela landet efter makt åt sina respektive dynastier. I mitten på 800-talet gjorde en optimistisk präst vid namn Ansgar och hans gelikar vad de kunde för att lugna mina oregerliga och vilda släktingar.

Genom ett otal villiga frillors försorg kom dynastin Persson genom flitiga besök i loghalmen att säkra dynastin upp till modern tid. I och med Bernadottes (Carl den XIV Johan) tillträde år 1818 sattes dock både logar och sängkammare under bevakning och mina kärlekskranka släktingar fick med stor fantasi luska ut var de skulle befria sig från det inre begäret. Man kan säga att dynastins fortlevnad blev en angelägen och framgångsrik sysselsättning. Jag har alltså med hjälp av antagandeprincipen kommit fram till min härstamning i rakt (nåja) nedstigande led till 1,8 milj år f.Kr. Jag kommer hädanefter att säga mitt efternamn med stolthet!! Detta är värt mer än några Grevetitlar som kanske bara har ett par hundra år på nacken!

Senast uppdaterad 2010-09-20

Senast uppdaterad 2010-09-20

Senast uppdaterad 2010-09-20