Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida
  www.tommystexter.se och jag hoppas du får en
  angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

KONTAKT/SYNPUNKTER  HEM   KÅSERIER  OM TOMMY   PERSONLIGT   JAKT/FISKE

 

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

Peder Bygels uppgörelse med vår herre (fiktiv)

Vi vill alla leva så länge som möjligt och i det längsta njuta av de frukter som alltid och oupphörligen frestar oss. Vissa av oss har svårt för att inse och acceptera att det finns ett slut som är definitivt och oåterkalleligt innan vi uppnått allt vad vi önskar. De gör sitt yttersta för att förlänga denna högst tillfälliga vistelse på den planet vår Herre skapade full med otaliga upplagor av Eva, Adam, ormar, äpplen, rådjur och mycket, mycket annat. De har i hela sitt liv fått som de ville efter livligt argumenterande och är vana att få sin vilja fram.

Så var det med jägaren Peder Bygel. Han var känd vida omkring för att aldrig lämna en diskussion så länge han låg i underläge. Det spelade ingen roll vad det rörde sig om utan det viktigaste var att hans opponent till slut skulle tvingas erkänna att Peder Bygel faktiskt hade rätt. Han var van vid att få som han ville och var outtröttlig i sin kamp för att uppnå det. Men det gick för Peder Bygel som det till slut gör för oss alla. Han blev gammal och låg på sitt yttersta och var långsamt på väg att lämna detta jordeliv. När han kände att han var på väg in i evighetens skymning och stod inför vår Herre kvicknade han emellertid till och började argumentera för ett fortsatt leverne. Följande dialog utspann sig:

Peder Bygel: Käre Herre, jag ber vänligen om ett kortare uppskov. Låt mig få leva lite till bara.

Vår Herre: Det går tyvärr inte. Din tid på jorden är till fullo.

Peder Bygel: Jamen Käre Herre, det är bara en sak till jag vill göra och det tar inte så lång tid.

Vår Herre: Tyvärr går det inte att göra ett undantag. Det skulle bli kaos om alla fick samma förmån. Det måste du förstå och acceptera Peder Bygel!

Peder Bygel: Jamen Käre Herre, det stannar mellan oss. Jag lovar att inte säga något till någon. Snälla, det är livsviktigt för mig!

Vår Herre: Vad kan vara viktigare än att komma upp här till mig och vistas i evigheten?

Peder Bygel: Rådjuren, Käre Herre, rådjuren!!

Vår Herre: Men det är inga problem. Vi har många rådjur här uppe.

Peder Bygel: Men Käre Herre, jag vill skjuta ett par råbockar till på min egen jaktmark. Om jag får det så donerar jag all min kvarlåtenskap till kyrkan!

Vår Herre: Jamen Peder Bygel, du har ju 58 troféer redan. Du behöver väl inte fler?

Peder Bygel: Jo, Käre Herre! Jag har alltid velat ha 60 st för det är ett jämnt och bra antal. Och Käre Herre, min gode vän Johan Flintlås fick skjuta 59 st innan han lämnade jordelivet och han donerade inget till kyrkan. Jag ber ödmjukast om Vår Herres förståelse men jag måste insistera!

Vår Herre: Jag är ledsen men jag har inte möjlighet att hjälpa dig i denna fråga… såvida inte…

Peder Bygel: Ja, ja… vaddå??

P9080055.JPG

Vad som exakt följde är enbart känt för Vår Herre och Peder Bygel men det blev något av en kompromiss. Vår Herre tog Peder Bygel till sig som dock fick följande epitaf inristat i ortens kyrka: " I denna kyrka förrättades begravningen av den hängivna jägaren tillika donatorn Peder Bygel. På sina jaktmarker fällde Peder Bygel 60 st råbockar".

Vår Herre som ju är en klok och förståndig man förstod var skon klämde och hade allt att vinna och inget att förlora på den uppgörelsen och kyrkan fick sitt behov tillfredställt med råge. Peder Bygel som inte direkt var tappad bakom en vagn uppnådde vad han egentligen eftersträvade; att bli ihågkommen som den framgångsrikaste bland jägare även om de två sista råbockarna tilldelades honom postumt. Så alla blev nöjda och glada utom möjligen Peder Bygels arvingar!

Senast uppdaterad 2010-09-20

Senast uppdaterad 2010-09-20

Senast uppdaterad 2010-09-20