Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida
  www.tommystexter.se och jag hoppas du får en
  angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

KONTAKT/SYNPUNKTER  HEM   KÅSERIER  OM TOMMY   PERSONLIGT   JAKT/FISKE

 

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

 

Välkommen

Du befinner dig på Tommy Persson's Hemsida www.tommystexter.se och jag hoppas du får en angenäm och intressant läsning

© Gäller för alla texter.

Sök på hemsidan:

 

 

  

SKADESKJUTNING och orsaken därtill

Denna artikel vänder sig främst till nyutbildade jägare och till de som inte jagar så ofta. Artikeln kan också användas som diskussionsunderlag vid utbildning eller fungera som en debattartikel (rutinerade jägare är välkomna med synpunkter). Skadeskjutning förekommer tyvärr vid all jakt men som regel hittas djuret vid eftersök. Antingen har djuret dött eller är vid liv och blir då föremål för avfångningsskott. En del går undan och står tyvärr inte att finna trots idogt eftersök. Skadeskjutning får aldrig accepteras såsom "en oundviklig del av jakten" utan måste allvarligt och seriöst tas i beaktning och undvikas. Det är inte roligt för någon jägare att i efterhand ångra ett skott men det kan däremot kännas tillfredställande att ha gjort en korrekt bedömning och avstått från att skjuta! Varför händer det överhuvudtaget och hur kan man minimera risken för skadeskjutning? Orsaken står till största delen att finna i den mänskliga faktorn även om utryck som "djuret rörde sig precis i skottögonblicket" är en vanlig förklaring. Vad innefattas då i begreppet mänskliga faktorn i detta sammanhang? Här nedan följer en listning på möjliga orsaker till skadeskjutning: PA140079.JPG

* djuret stod ej rätt eller var i rörelse när skottet gick (djuret skall stå stilla och helst med parallella ben)

* vapnet var ej korrekt inskjutet (skytten måste förstå hur inskjutningen av vapnet påverkar träffbilden vid olika avstånd samt ej skjuta på djur bortom inskjutningsavståndet)

* skytten hade ej kunskap om korrekt träffområde (kännedom om djurets anatomi krävs) eller ignorerade detta medvetet för att t.ex. fälla ett djur med en attraktiv trofé (skytten saknar jaktetik)

* skytten ryckte av skottet (skottet skall kramas av)

* skytten hade inte stöd (man bör alltid eftersträva att skjuta med stöd)

* skytten hade hårt stöd under pipan (bör vara mjukt men fast stöd under framstocken)

* skytten hade för dålig träning på sitt vapen (det gäller att träna och åter träna)

* skytten fick älgfrossa men sköt i alla fall (skakar man för mycket är det bättre att avstå)

* skytten blev nervös och förivrade sig (det gäller att komma till jakten harmonisk, fokuserad, avslappnad och vältränad)

* skytten var "dagen efter" eller värre; hade intagit sprit eller droger före eller under jakten (får inte förekomma och är straffbart)

* kulan träffade en kvist eller gren och ändrade riktning (kontrollera att fritt skottfält råder)

* skottet avlossades på för långt håll (max 80 m mot oskadat vilt men 40-60 m är ett tryggare avstånd)

* felaktig förstoring på kikarsiktet (3 till 6 X brukar vara lagom)

* pipan har inte dragits torr efter inoljning (kan ge en betydande avvikelse på första skottet)

* för dåligt skjutljus, dimma eller hällande regn (invänta bättre förhållande, chansa inte)

* Skytten kan ha använt en mindre lämplig kaliber och/eller kula för det påskjutna djuret

* Vapnet kan vara inskjutet med för litet överslag eller inget alls (kan ligga på 20 - 50 mm). Detta ger också bättre träff vid skjutning från höga torn eller vid eftersök då djuret är på långt skjutavstånd. Kolla ammunitionstillverkarens tabell för överslag.

En orsak till skadeskjutning kan också ligga i skyttens bristande rutin att i jaktens spänning göra en korrekt bedömning av när skottet skall gå. Detta i kombination med för lite träning på skjutbanan gör att vapnet inte känns som en del av honom själv. Om man tränar tillräckligt ofta får man på köpet en inbyggd säkerhet och känsla för sitt vapen som i förlängningen ger en trygghet i jakten. Resultatet från jakten står som regel i direkt proportion till den träning man lagt ner på skjutbanan. Älgen på bilden ovan fälldes med en korrekt träff!

Ämnet är känsligt men bör likväl lyftas fram och debatteras.

Senast uppdaterad 2013-01-02

Senast uppdaterad 2013-01-02

Senast uppdaterad 2013-01-02